• 2221_250-augusta-Gehrungslade
  € 2,81

  Plastic mitre box, 250 mm

 • 32211_530_SB-augusta-Ersatz-Saegeblatt
  € 5,01

  Bowsaw replacement blade for timber, 530 mm

 • 32211_530_SB-augusta-Ersatz-Saegeblatt
  € 5,21

  Bowsaw replacement blade for timber, 600 mm

 • 32211_760_SB-augusta-Ersatzsaegeblatt
  € 6,21

  Bowsaw replacement blade for timber, 760 mm

 • 32210_530_SB-augusta-Ersatz-Saegeblatt
  € 5,01

  Bowsaw replacement blade, 530 mm

 • 32210_600_SB-augusta-Ersatzsaegeblatt
  € 5,21

  Bowsaw replacement blade, 600 mm

 • 32210_760_SB-augusta-Ersatzsaegeblatt
  € 5,21

  Bowsaw replacement blade, 760 mm

 • 3130_6_POLY_150-augusta-Ersatzsaegeblaetter
  € 2,88

  Replacement blades for wood, 150 mm

 • 3100_6_POLY_150-augusta-Ersatzsaegeblaetter
  € 2,99

  Replacement blades for metal, 150 mm